این دغدغه که فرقه رجوی تا کی و چه زمانی و تا کدامین مقصد  به راه خود ادامه خواهد داد ، شاید سوال مهم و اساسی برای خودم و صدالبته صاحبان اندیشه و علی الخصوص اعضای سابق این تشکیلات تروریستی بوده باشد. گروه و جریانی که ۵۱ سال پیش فعالیت سیاسی خود را با جدایی از گروه موسوم به نهضت آزادی آغاز و با اتخاذ مشی سیاسی و نظامی در قبال حکومت استبدادی محمدرضا پهلوی فعالیت های خود را به پیش برد.

 در همان ابتدا عبدالرضا نیک بین رودسری معروف به عبدی و هم ردیف محمد حنیف نژاد که مولف کتابهای “چه باید کرد” و “مبارزه چیست” و خیلی دیگر از کتب ایدئولوژی سازمان بود ، در سال ۱۳۴۷ از سازمان جدا می شود. وی جزو تهیه کنندگان و امضا کننده نامه دانشجویان آن زمان به آیت الله میلانی در حمایت از خواسته های امام خمینی بود. وی در جلسات کانون نشر حقایق اسلامی که از سوی محمدتقی شریعتی پدر دکتر شریعتی اداره می شد شرکت فعال داشت. نهایتا در سال ۱۳۴۷ ازدواج و در مردادماه ۹۶ فوت می کند.

مسعود رجوی

محمدحنیف نژاد یکی دیگر از بنیانگذاران سازمان از جوانی شیفته جلسات جریانی موسوم به “قرآنیان شیعه” به رهبری حاج یوسف شعار در بازارچه حاج جبار نائب تبریز بود که بطور مرتب در جلسات آنها شرکت داشت. جریان میرزا یوسف شعار تبریزی ، قرآن را در بخش اعتقادات کافی و بی نیاز از سنت می دانستند. آنها چشم خود را برروی خیلی از احادیث و روایات معتبر بسته و سنت را مورد نقد قرار می دادند. اینان آن بخش از شعائر شیعه را که برای اتحاد اسلام زیانبار می دیدند قبول نداشتند. همچنین به امامت و مهدویت و توسل و رجعت و شعائری همچون عزاداری و زیارت ائمه ایراد وارد می نمودند. خمیر مایه محمد حنیف نژاد با حضور فعال در این جلسات سلفی مابانه شیعی!!! شکل گرفت. همین زاویه فکری و عقیدتی با جوهره اسلام واقعی ، او را به برداشت های تعجب برانگیز فکری واداشت. تلقی حنیف نژاد از ایثار انقلابی ، ذوب شدن در سازمان و عدم هرگونه تقید به زندگی متعارف بود. این برداشت وی حتی از انقلابی حرفه ای لنینی فراتر می رفت و عضو سازمان را شبیه به اعضای فرقه های افراطی و آنارشیست مانند میخاییل باکونین قرار می داد. که در حد پرستش همچون فرقه های دینی مطیع سازمان سیاسی بودند و می کوشیدند فردیت خود را در جمع حل نمایند. بعدها این اقدام انحرافی در زمان قدرت نمایی های مسعود رجوی و تاکنون به اوج رسید. اینگونه و با این ابهامات فکری حنیف نژاد اندیشه سیاسی سازمان را بر بنیاد تاثیر پذیری از مارکسیسم در عین تقابل فرعی و جزیی با آن پایه ریزی نمود.

 سازمان مجاهدین خلق ادعا می کرد فقدان معنویت را در ایدئولوژی جامع و برتر آن زمان که مارکسیسم بود برطرف نموده است. کتابهای “راه طی شده” مهدی بازرگان و یدالله سحابی بتدریج در متن مطالعات جمعی قرارگرفت. عملا از آموزشهای اساسی سازمان که در تشکیلات و تا حالا ادامه دارد میتوان به کتاب “شناخت” که توسط حسین روحانی از کادرهای عالی رتبه سازمان که بعدها مارکسیست شد، اشاره نمود . همه این اتفاقات فکری و ایدئولوژیک براحتی در سال ۱۳۵۴ منجر به مارکسیست شدن ۹۰ درصد اعضای سازمان مجاهدین شد. طولانی شدن مبحث مقدماتی شاید شناخت خوبی به ما در چگونگی انشعابات و یا ایجاد فضای فرقه ای و یا تشریح ایدئولوژیک و سیاسی اقداماتی همچون آویختن سازمان در مقطعی به ابرقدرت شوروی با کاسه لیسی تحویل اسناد ساواک و دادستانی مربوط به “سرلشکر مقربی” اعدام شده در زمان شاه تا تغییر حیرت انگیز دیدگاههای مجاهدین بعد از خلع سلاح در فروردین ۸۲ و در عراق در همپایی و همکاری های اطلاعاتی و وطن فروشانه با امریکا ، بدست آورد.

به جرات می توان گفت دیدگاههای سیاسی این فرقه بعد از هرگونه اقدام سیاسی منبعث از منفعت مربوطه و گروهی تحلیل میشود و بقول خود مسئولین سازمان نقد ایدئولوژیک آن انجام میشود. براحتی نمی توانیم باورکنیم چنین گروهی سیاسی و نظامی که زمانی سرود “سرکوچه کمینه…” را برای قلع و قمع نظامیان امریکایی در جمع های خود می خواند، اصرار داشته باشد که درسال ۱۳۵۸ کارمندان سفارت امریکا بلافاصله بازجویی و محاکمه شوند!! و یا در تبریز سه روز بعد از تسخیر سفارت امریکا در تهران، به کنسولگری امریکا در تبریز یورش ببرد!! و تا سه هفته آنجا را برای تبلیغات گروهی و سیاسی مغرضانه در اختیار داشته باشد و در ادامه و اینک به امضای ۳۸ عضو کنگره امریکا!! در جهت حمایت از گردهمایی در ویلپنت پاریس ببالد!! به عبارتی سرسختی از سوی فرقه رجوی در دفاع از اقدامات تروریستی و گذشته خود ، همانند دست داشتن در انفجارات تروریستی ۷ تیر حزب جمهوری و مردادماه سال ۶۰ نخست وزیری و ۱۷۰۰۰ ترور شهروندان و… اینک وجود ندارد تا بخاطر آنها تن به پذیرش دستگیری ها از سوی اینترپل در مقطع کنونی بدهد. آن چنانکه در بیانیه گرامیداشت پنجاه و یکمین سالگرد سازمان این موارد و اقدامات خشونت بار گذشته سازمان عمدا نادیده گرفته میشود. چرا که در مقطع کنونی پایبندی به آن ایدئولوژی التقاطی نیز وجود ندارد و جستارهایی از تفکرات مسعود رجوی بعنوان سرفصل های ایدئولوژیک میبایست در رفتارهای افراد و مواضع سیاسی سازمان مد نظر باشد.

برخلاف اظهارات باطل مسعود رجوی در نشان دادن یکپارچگی فکری برای سازمان ، عملا جدایی عبدالرضا نیک بین بعنوان یکی از موسسین سازمان در سال ۴۷ و مارکسیست شدن اعضاء در سال ۵۴ و جدایی پرویز یعقوبی از اعضای کمیته مرکزی سازمان در سال ۶۴ و هکذا محاکمه و جدایی علی زرکش بعنوان فرمانده سیاسی نظامی سازمان در داخل کشور و سپس محاکمه درون تشکیلاتی او در سالهای ۶۴ و ۶۵ در فرانسه همگی موید بر ادامه قطعی فراهم بودن این بستر انشقاق در فرصت های آتی می باشند. علی ایحال میبایست به این موضوعات که چگونه یک سازمان چریکی که اقدامات همه جانبه برای ترور شاه و همدستان امریکایی در جشن های ۲۵۰۰ ساله را طراحی نموده بود و یا توسط موسی خیابانی هم ردیف مسعود رجوی مبادرت به هواپیماربایی در زمان شاه نموده و آن را به عراق می برد و یا بعد انقلاب در سفارت فلسطین در تهران در دیدار با یاسرعرفات سلاح کلاشینکف به وی هدیه می دهد تا مبارزه با اسرائیل پر رنگ!!! شود و یا مجموعا ۱۲۰ ساعت با صدام حسین و سایر مسئولین نظامی و استخباراتی عراق جلسه می گذارد و گستاخانه در عملیات سرکوب داخلی عراق علیه کردها و شیعیان آن کشور با صدام حسین شریک میشود ، اینگونه به راحتی در مدلی مضحک به انطباق شرایط ظالمانه بین المللی و در فرازی دیگر به از خود باختگی ملی میرسد و خود را تماما دراختیار منویات!! مقامات عربستانی، امریکایی و اسراییلی قرار می دهد.

 قطعا زندگی در شکاف های سیاسی و تعاملات بین المللی از سوی فرقه رجوی و از دست دادن هویت حقیقی سیاسی مجال فعلی را برحیات این تشکیلات فراهم آورده است. ناکامی در قرارگرفتن در کنار توده های مردم ، فرصت سازی برای بیگانگان و نامحرمان به منافع ملی کشور و جاسوسی به امریکا در موضوعات هسته ای اندک بارقه ای را در دل مسعود رجوی ایجاد نموده است تا زیاد از تاریکستان های سیاسی خود نترسد ولی واقعیت در این روزهای اروپا و خاورمیانه و روسیه و آسیای شرقی و امریکا چنان هست که هر لحظه و هر آن، مولفه های  بیشمارسیاسی در ارتباط ماتریسی و پیچیده در حال رسیدن به تعادل های جدیدند و سرنوشت مخوف چنین گروهای آلت دستی از هم اکنون پیداست.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 1 مرداد 1397    | توسط:    | طبقه بندی: اخبار فرقه رجوی،     |
نظرات()