در سی تیر ۱۳۶۰ بود که مسعود ر جوی با همکاری دکتر بنی صدر یک ائتلاف به نام شورای ملی مقاومت براه انداخت و قرار بود که نیروهای اپوزسیون جمهوری اسلامی را نمایندگی کند و تمامی گروهها ، تشکل ها و شخصیت هایی از همه طیف و گرایش را در بر بگیرد.

رجوی می خواست که افراد با نفوذ و با اعتبار باعث قوی شدن آن بشوند و بعد در پروسه – رجوی با یک تیر دو نشان زده هم اینکه آنها را وابسته و غیر انقلابی وانمود کند و خود را انقلابی و اصیل و هم اینکه آنها را در انتها تمام و کمال در اختیار خودش بگیرد کما اینکه دیدیم همین رجوی به دکتر بنی صدر لقب “معتاد خمینی” داد و گفت که وی را از شورا اخراج کردیم در حالیکه علت در اعتراض دکتر بنی صدر به دیکتاتوری رجوی در این شورا بود.

اکنون شورای ملی مقاومت به طور شکلی و نهادی فراتر از سازمان است و در عمل تحت نظارت و کنترل یکجانبه رجوی است. 
اما هدف واقعی از تشکیل چنین ائتلافی چه بود؟

تا امروز برای همه کسانی که کمترین آشنایی با نام مسعود رجوی دارند کاملا روشن شده رجوی با واژه هایی مثل نظر دیگران ، بحث آزاد ، انتخابات ، فرسنگ ها فاصله دارد. حتی یک رئیس جمهوری باسمه ای و  بی محتوا را هم به کس دیگری بجز مریم نداده است. 

حتی صوری هم که شده رئیس جمهور خودخوانده و بی محتوا را هم نمی تواند چرخشی کند. در حالیکه اساس واژه رئیس جمهور به معنی چرخشی بودن آن هست و خانم رئیس جمهور مورد تایید رجوی از سی ام مهر سال هفتاد و دو تا به امروز یعنی بیست و پنچ سال حاضر نشده کرسی ریاست جمهوری بدون کاخ و وزیر را به کس دیگری بدهد در حالیکه متحد صوری خودشان یعنی اپوزیسیون سوریه بیشتر از اینها به دموکراسی پای بند هستند و هر شش ماه رئیس ائتلاف جای خود را به دیگری میدهد. . . . .

محمد رضا روحانی (عضو مستعفی شورای ملی مقاومت)


تاسیس شورا در واقع قبل از اینکه از باور آقای رجوی به دموکراسی درآید از نیاز وی در میامد.

آن موقع نیاز به چهره هایی مثل بنی صدر داشت که عنوان ریاست جمهوری را با خود حمل میکرد که خیلی بار سیاسی به شورا میداد چون رجوی هنوز شناخته شده نبود و نه آوازه سیاسی و نه سواد و تجربه سیاسی کافی داشت ابتدا که هنوز بسیاری از شخصیت های سیاسی روز از رجوی شناخت کافی نداشتند به شورا پیوستند به امید اینکه اپوزیسیون یک سخنگو و بال سیاسی داشته باشد که بتواند در عرصه دیپلماتیک حرف مردم ایران را به گوش جهانیان برساند.

 اما خیلی زود اعضای شورا فهمیدند که در این باصطلاح شورا نه از شورا و مشورت و نه از رأی و رای گیری خبری هست بلکه آقای رجوی یک بحث میاورد و بقیه باید قبول کنند اگر هم کسی جرات قبول کردن نداشت آنقدر رجوی توضیح میداد که گاه به روزها و هفته ها میکشید و نفر مخالف نظر ایشان، دیگر خسته میشد و نفسش می برید.

بنابراین همان سال های اولیه بسیاری از این اشخاص مثل آقای قاسملو .. بهمن نیرومند ، دکتر لاهیجی و آقای بنی صدر از شورای دست ساز رجوی جدا شدند. و بقیه را هم بنا به گفته خود رجوی با پرداخت مستمری ماهیانه کلان و ماشین های مدل بالا و سفر های آنچنانی به کشورهای مختلف نگه داشت و تمام این سالیان نشست های شورا هم مانند نشست های تشکیلاتی اشرف تبدیل به یک شو برای تعریف و تمجید از مسعود و مریم شده بود.

حتی زمانی که یکی از اعضای شورا یک سوال جدی از آنهایی که رجوی پسند نبود درسال ۱۳۷۶ در رابطه با انتخاب خاتمی از ایشان پرسید اینکه شما چطور میگویید انتخابات قلابی هست ولی نتیجه آن شکست خامنه ای در انتخابات هست و رژیم سه سره و شقه شده هست که رجوی را خوش نیامد وآن را تایید رژیم تعبیر کرد که منجر به خروج آقای متین دفتری و همسر ایشان از شورا شد.

از آن به بعد دیگر هیچ کدام از اعضای شورا از ترس از دست ندادن حقوق ماهیانه کلان جرأت ایستادن در مقابل آقای رجوی که هیج حتی طرح یک سوال جدی را هم نداشتند. به جز سالهای اخیر که باز چند تن از اعضای موثر شورا که هنوز شرافتی درشان باقی بود بر سر پافشاری غیر انسانی رجوی بر نگه داشتن اعضا در عراق به هدف به کشتن دادن آنها صدای اعتراضاشان بلند شد مثل آقای قصیم و روحانی و باستان سیر که شجاعانه بدون اعتنا به ضوابط و معیارهای دست ساخته رجوی این تشکل من درآوردی را ترک کردند.

به دنبال آن رجوی چه مارک ها وتهمت ها که به آنها نزد و در نشست های نوشتاری در لیبرتی اذعان کرد که تا بحال با پول های کلان و ماشین های مدل بالا بوده که اینها را نگه داشته و لیستی از مبالغ پرداختی را در نشست ها نشان داد که بیشتر باعث آبروریزی برای باصطلاح شورای ملی مقاومتش شد.

امروزه حتی بسیاری از همان حقوق بگیرها حاضر به همان مجیز گویی هم نیستند و تنها اینکه اسمشان در شورا باشد برای رجوی کافیست مثلا مدت هاست که هیچ اثری از اعضای شورا نه در سیما ونه در سایت های اصلی و پوششی سازمان نیست خبرهایی از نارضایتی شدید آقای گنجه ای میرسد. 

یک اقدام بسیار مسخره از آقای رجوی در طرح باصطلاح گسترش شورا این است که حدودا سال ۱۳۷۱  بود که رجوی چند صد نفر از اعضای سازمان را وارد شورا کرد چون تا آن موقع همیشه پز این را میداد که در شورا سازمان مجاهدین با آنهمه عرض و طول یک رای دارد شخصیت هایی هم که فقط خودشان را نمایندگی میکنند هم یک رای دارند و با این ترتیب هر رای گیری که میشد صدها دست در تایید رجوی و مریم بلند میشد و به این میگفتند دسته کورها طرف شدن.

این طور رجوی را اعضای شورا را به سخره میگرفت در هر نشست شورا هم عقده گشایی های خودش را علیه اعضای شورا با توهین و تحقیر بیان میکرد یک بار علیه مهدی سامع گفته بود یک جلسه از او پشتیبانی نکردیم و تنها با لیوان یک بارمصرف از میهمانان پذیرایی کردیم عمدا کردیم که بفهمد بدون ما اشلش همان لیوان یک بار مصرف هست.

یک بار علیه منوچهر هزار خانی که چرا حتی یک بار هم که شده عکس مریم را در نشریه ایران زمین چاپ نکرد و ما هم تعطیلش کردیم.

علیه خانم متین دفتری که تا بخواهید چون گفته بود زنان زیادی هستند که در عرصه سیاست توانمندی هایشان را نشان داده اند که این یکی نه به مسعود و نه به مریم خوش نیامدد وهر بار در هر نشستی عقده گشایی هایش شروع میشد.

امروزه دیگر بحدی این شورای دست ساز در آستانه فروپاشی هست که حتی رجوی دیگر از اعضا مجیز گویی هم نخواسته بلکه فقط افراد – شورا را ترک نکنند برایش کافیست و مدت هاست هیچ موضع گیری و مصاحبه ای از سوی اعضای شورا ندیده ایم.

خیلی زود بسیاری از جریانات پیوسته به شورا فهمیدند که تشکیل شورا نه نیاز جنبش و انقلاب بلکه نیاز خود شخص رجوی بوده است وی نیازی به یک ویترین سیاسی برای بزک کردن و پنهان کردن ماهیت توتالیتر و فرقه ای داشت.

در تمامی جلسات شورا ما حتی یک مورد ندیدیم که کسی نظر مخالف آقای رجوی بیان و در آن استدلال بیاورد اگر هم کسی نظری مخالف داشت باید آنقدر مواظب می بود و با احتیاط بیان میکرد که به رجوی و مریمش برنخورد.

صدها چماقداری که رجوی به شورا حتی از داخل خود سازمان به اسم معلم و تاجر و … وارد  کرده هم مزید بر علت شده بود این همانهایی که حرف های خودش را از زبان آنها بیان میکرد چون می خواست پز دموکراتیک بدهد.

این قبیل افراد که چماقداران ورژن شورایی بودند بحث های ایشان را پشتیبانی می کردند یا اگر کسی نظری غیر از آنکه مطلوب رجوی ها می داد و مصلحت نبود مسعود رجوی خودش جواب دهد این ها بلند شده و فرد را سرکوب میکردند.

البته بودند کسانی هم که افراد ساده ای بودند که عضو شورا بودند مثل هنرمندان و نسبت به آقای رجوی آشنائی  نداشتند و واقعا فکر می کردند که رجوی یک فرد پایبند به دموکراسی هست و بدون اطلاع و اشراف سوالاتی طرح میکردند که رجوی از عهده جواب بر نمی آمد چند صد عضو سازمان را که در نقش چماقدار بودند دراین گونه مواقع مصرف و کاربرد داشتند.

این ایده از داخل تشکیلات سرمشق گرفته شده است و یکی از شیوه های سرکوب تشکیلاتی  که به شورا هم رسیده است. بنا براین مشاهده می کنید که شورا هم چیزی نبود جز امتداد تشکیلات توتالیتر رجوی که مقداری رنگ و لعاب سیاسی داشت.

بالاخره فکر کنم وضعیت شورا هم به نقطه ای برسد که دیگر مریم توان جمع و جور کردن آن را نداشته باشد و خود رجوی مجبور شود وارد معرکه گردد. همینطور که بعد از فرار چند تن از مسئولان بالا در آلبانی و همچنین تعدادی از زنان که نشان از فروپاشی محتوم تشکیلات می دهد باز خود رجوی که از شدت شکست خروج از عراق که کابوس همیشگی اش بود سر در لاک برده بود مجبور شد خودش نشست های مستقیم آنلاین برگزار کند. شاید برای شورای دست سازش هم ته خط همین کار را باید بکند.


نوشته شده در تاریخ شنبه 17 شهریور 1397    | توسط:    | طبقه بندی: افشاگری فرقه رجوی،     |
نظرات()