رسانه های فرقه تروریستی رجوی نوشته اند:

” در سالهای گذشته وقتی ولی‌فقیه ارتجاع در مخمصه و موقعیت خطیری قرار می‌گرفت و تعادلش به‌هم می‌خورد، تلاش می‌کرد با وارد آوردن ضربات نظامی یا تروریستی به‌ مجاهدین و ارتش آزادیبخش دوباره تعادل خود را به‌دست بیاورد. اما اکنون که مجاهدین و رزمندگان ارتش آزادیبخش دیگر در تیررس رژیم نیستند، رژیم تلاش می‌کند جای خالی اقدامات نظامی و تروریستی خود را با موشک‌پرانی و پردادن پهباد نشان دهد “.

اگر تعادل رژیم ایران بهم بخورد و این تعادل با ضربه زدن های ادعایی به باند رجوی درست شده وبالانسی بوجود آید ، رژیم ایران با کمترین زحمت وهزینه، درسر هر بزنگاهی میتواند با این کار، بحران های خود را حل کند ودرماهیت قضیه – با استناد به گفته ی شما – بحران ایران ازعمق بسیار کم برخوردار است وبا کارهای بسیار کوچک، میتواند برمشکلات غلبه کند!

بنظر میرسد که عملا اینطور نیست وشما کالای بنجل خود را دربازار مکاره، بدجوری عرضه کرده و درعمل با تحقیر مواجه میشوید! . . . .


False_Flaq_Albania_Mojahedin_Khalq_Maryam_Rajavi_Cult_MKO_MEK


مشکلات ایران بستگی چندانی به وجود ویا ازبین رفتن فرقه ی رجویه ندارد و مهمتر ازازهمه چیز باید که اقتصاد مولد را جایگزین دلالیها و ارز بازی های سوداگران کند!!

درادامه :

” مقاومت ایران طی سالیان پنجه در پنجه بودن با این رژیم خوب دریافته است که هر گاه رژیم در امپاس گیر‌می‌کند، برای خروج از آن دست به قدرت‌نمایی پوشالی می‌زند. بنابراین موشک ‌پراندن و پهباد هواکردن، آن‌سوی سکه اقتدار زیر سؤال رفته و ضعف مفرط نظام است “.

شما توضیح نداده اید که کدام موشک پرانی ها موجب جلوگیری از سقوط نظام شده است ؟!

آیا فکر نمیکنید که مشکلات کشور دردرجه ی اول تارپودی است که سلطه گران ازقرن ها پیش بپای اقتصاد مولد ما بسته اند که باید به همت جمعی ومتاسفانه بطور تدریجی باز شود؟

شلیک موشک جنبه ی تاکتیکی دارد وما که درسوریه حضور داریم ، باموشک های ضعیف تر هم میتوانیم ضربات قانونی خود را به تروریست ها بزنیم!

شاید شلیک ازراه دور بدان معنی باشد که به دشمنان خود این پیام را بدهیم که شما برای بیرون رفتن ما از سوریه ونیمه کاره گذاشتن وظایف ضد تروریستی خود ، فشار بیموردی میآورید وما میتوانیم اینکار را از راه دور وازدرون خاک خود هم انجام دهیم و ….

ونیز :

” اگر رژیم توان انجام عملیات نظامی علیه آمریکا، اسراییل یا کشورهای منطقه را داشت، پیش از آن و بیش از آن، به حملات هوایی و موشکی اسراییل به نیروهایش در خاک سوریه پاسخ می‌داد. “!

ما برای بیرون راندن تروریست ها بصورت قانونی وارد سوریه شده ایم و برابر توافقی که بین نیروهای جبهه ی مقاومت ( سوریه، ایران و روسیه ) وجود دارد ، قرار درگیری با هیچ کشور را درخاک سوریه نداریم ودندان روی جگر گذشتن های ما، دروفاداری باین توافق است.

هدف سیاست خارجی ایران، جلوگیری ازهرگونه درگیری نظامی با کشورهای دیگر ، بهمراه درهم کوبیدن هرچه زودتر تروریزمی است که اتفاقا اینها ازطرف تمامی کشورهای درگیر – بصورت ظاهری هم که شده باشد- تروریست شناخته شده اند!

بازهم :

” بنا بر آنچه گفته شد، ترس اصلی خامنه‌ای از گسترش اعتصاب کامیون‌داران و اوج‌گیری قیام است”.

مجموعا استقبال مثبتی از خواسته های کامیونداران شده وحمله ی موشکی به مقر داعش، ابدا ارتباطی باین قضیه ندارد وبه یکی ازمواردی که ارتباط دارد، جواب دادن مساعد به احساسات انسانی بازمانده های شهدای حمله ی تروریستی اهوازکه داعش هم مسئولیت آنرا بعهده گرفته، ونشان دادن همدردی با آنهاست!

اگر قرار است اعتصاب کنندگان سرکوب شوند- که مقامات رسمی ومسئول ایران چنین نمیگویند- هیچ احتیاجی به استفاده ازموشک وحتی خمپاره نیست وشما بیجهت این دو را بهم ربط ندهید که هیچ سودی برایتان ندارد و بیشتر همبستگی خود را با ” عشایر انقلابی رجوی- داعش) بنمایش میگذارید!

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 11 مهر 1397    | توسط:    | طبقه بندی: اخبار فرقه رجوی،     |
نظرات()