ولادیمیر #پوتین:
برخی تولید کنندگان و صاحبان صنایع #روسی دعا می کنند تحریم‌های #آمریکا پایان نیابد، زیرا موجب شده به ظرفیتهای آنها توجه شود...
از سال 2014 یعنی آغاز تحریم‌های امریکا، منابع مالی را عمدتاً به پیشرفت علمی و فناوری اختصاص دادیم و در زمینه بیوتکنولوژی، آی‌ تی، کشاورزی و صنایع فضایی رشد قابل توجهی داشته ایم...
اکنون برخلاف نگرانی‌های اولیه فهمیده‌ایم که هرکاری را اراده کنیم، می‌توانیم انجام دهیم...
ما به مواضع اصولی خود پایبندیم و با هرکسی کاری را شروع کنیم، تا پایان ادامه می‌دهیم.