او که یک حراف قهاری بوده و خود را همه چیز دان میداند ، درمصاحبه با سیمای خفقان و دروغ پرداز فرقه تروریستی  رجوی میگوید:

” … به نحو شگفت‌انگیزی از تبریز که امروز شاهد خروش فرزندان  ستارخان  بودیم، … و چند شهر بزرگ قیامهای عظیمی اتفاق افتاد. .. از بابت عظمت تحول و اتفاقی که در ایران امروز افتاده شاید بشود این قیام را مقایسه کرد مثلاً با کل انقلاب بهمن ۵۷ یا مثلاً  انقلاب مشروطه  و انقلابهای بنیادین…”.

شما دروغ میگویید آقای توحیدی!

هیچ خروشی ازتبریز برنخاست وتبریزی ها باعتبار سوابق تاریخی وفرهنگی شان کسانی نیستند که دنباله رو دیگران باشند  وآنچه که شنیدی ، شعارهای همیشگی هوادران پرتعداد وپرشورتیم فوتبال تراکتور سازی بود که تلویزیون رجوی هرگز جرات نشان دادن بازی های پرشور این تیم را ندارد وچرا؟

برای اینکه نشاط ،جوانی وتحرک ، ازچهره ی این هواداران تراکتور سازی می تراود واین برخلاف ادعاهای شماست که قیاس بنفس کرده ومیخواهید جوانان مارا افسرده خو نشان داده و پرده ی ساتری برافسرده خویی اعضای تشکیلات رجوی بیاندازید! ......


با آن سوی چهره ی ارباب مسعود و مریم رجوی آشنا شویم


شما چشم دیدن این جوانان برومند راندارید و ممکن نیست که با پخش بازی های آنها تصور واقعی تری درخود وبینندگان تلویزیون تان نشان دهید تا جهانیان غرق شده در منجلاب ایجاد شده درتبلیغات رسانه های جهانخواران ، برای ساعاتی ببینند که درمقابل جوانانی که وضع خوبی ندارند، تبریز جوانان برومند و پرنشاطی  هم دارد!

 ضمنا برهر تاریخ خوانده ای روشن است که فرزندان ستارخان در تظاهراتی شرکت نمیکنند که ترامپ را خوش آید وبهمراه شما رجویست ها، توبره ای ازاین بابت برای خود بدوزد!

شما باید خوشحال باشید که این فرزندان ستارخان – بعنوان سمبل آزادگی واستقلال- به میدان نمی آیند و مطمئنا زمانی میآیند که بساط هرنوع دیکتاتوری وازجمله دیکتاتوری رجوی را برهم چینند!

شما که تا مغز استخوان خود وابسته به دشمن مردم ایران وتمام خلق هایی که عزم جزم نموده اند که زندگی مستقل وشرافتمندانه ای داشته باشند، هیچ نفعی در قیام فرزندان ستارخان – که این یکی مظاهر حافظ ناموس مردم واستقلال کشور بود و شما دربرابر وبرعلیه این خصلت های انسانی او- ندارید!

درادامه :

” من در این روزها دیدم که محققان و مفسرانی که اصلاً دور از وطن هستند و محققان خارجی را که با حیرت از این قیام صحبت می‌کنند. مثلاً گزارشی بود در لوموند که خیلی شگفت‌آور از این انقلاب صحبت می‌کرد که گویا از انقلاب کبیر فرانسه صحبت می‌کند. بله به تمام معنا یک انقلاب است تهی دستان به میدان آمدند. مردم ستمدیده آمدند، و واقعاً در کشور ما توفانی از انقلاب وزیدن گرفته است “.

علیرغم حقانیتی که در پاره ای از خواسته های تظاهر کنندگان کم تعداد وجود دارد ، مقایسه کردن آن با انقلاب کبیر فرانسه ، کار ساده لوحانه واحمقانه ایست واین خبرنگار مورد نظر شما ، ماموریت ومعذوریتی داشته که این چنین مطلبی را مطرح نموده است !

دانه ی فلفل سیاه و خال مه رویان سیاه

هردوجانسوزند اما این کجا وآن کجا!

اگر تهی دستان درمیدان اند وبه منافع طبقاتی خود آگاه ، وای به حال شما که با دشمنان این تهی دستان نرد عشق می بازید!

مردم ستمدیده میدانند و یا باید بدانند که ریشه ی اصلی مشکلات آنها همین نظام های سلطه گر است که شما سر درآستان او می سائید!

همچنین :

” شما گوش کنید به حرفهای معاون رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید افتخار مردم پرافتخار ایران. می‌گوید این انقلاب افتخار ماست .  واقعاً درود بر این خلق قهرمان و آن‌چنان که خواهر مریم در یکی از پیام‌هایشان گفته بودند افتخارات ایران‌زمین را زنده کردند “.

این حرف که مایه ی شرمندگی تهیدستان است که  معاون رئیس جمهور ضد تهی دستان آمریکا به آنها افتخار کند!

افتخار برای چه؟

بگردید وبگردیم تا پیدا کنیم که چه نقص اساسی دراین شعار ها وحرکات مردم بود که سران آمریکا  ابراز شادمانی کرده وروی آن سرمایه گذاری کردند!!!

آیا این امر بدانجهت نیست که پاره ای ازشعارها ، درراستای منافع مردم ایران نیست وآمریکا دریافته که ازاین نقاط ضعف برعلیه همین مردم استفاده خواهد کرد؟!

دیگر اینکه ، چیزی را که مریم رجوی دلاله ی محبت ، افتخار میداند، طبیعی است که میتواند مایع ننگ هم بشود!

اوکه عملا نشان داده دشمن مردم ومنافع ملی ایران است ، چرا باید به کارهای ما تهیدستان که طبعا باید برضد اربابان او وخودش باشد ، افتخار کند؟!

یا مسئله طور دیگری است واین عجوزه ی عروس ۱۰۰۰ داماد با این حمایت های سالوسانه ، میخواهد که جنبش تهیدستان را ازمحتوایی که خاص این محرومین وبنفع آنهاست تهی کند؟!

ونیز :

“… عجیب است که همین عباس عبدی که اشاره کردید از گروگان‌گیرها است، با همه هزینه‌هایی که برای ملت ایران ایجاد کرد. این رژیم، رژیم … مخترع تروریزم به‌عنوان یکی از اهرمهای بقای خودش “.

مسئله ی تسخیر سفارت آمریکا دراعتراض به قبول شاه برای زندگی درآمریکا صورت گرفت و ایرانی های تازه انقلاب کرده وبا کادرهای کم تجربه اش بصورت طبیعی ازاین دعوت ها هراس داشتند!

بنابراین هرموضوع خاصی را باید که در شرایط زمانی ومکانی خود تجزیه وتحلیل کرد والبته مسلم است که اگر ایرانی ها دولت خود را مستقرتر میدانستند، دست به این اقدام نمیزدند، بطوری که حالا نمیزنند!

اما شما آقای توحیدی!

درآن موقع یک فرد بالغی بودید و عضو سازمان مجاهدین ولابد فراموش نکرده اید که سازمان شما با آزادی این کارکنان آمریکا بشدت مخالفت کرده و میگفت ” ده ها هزار کشته، صدها هزار زخمی، دیگر نباید سازش، هرگز نباید سازش، مرگ بر آمریکا ” وبا این عمل خود به حکومت فشار میآورد که این گروگان ها را محاکمه واعدام کند وپررویی خاص رجویست ها لازم است که تلاش برای زدودن حافظه ی تاریخی مردم بکند!

آقای توحیدی!

شما بردانشجویان پیرو خط امام پیش دستی کرده و کنسولگری بزرگ آمریکا  درتبریز را راسا اشغال کردید واگر این کارها بد بوده ، چرا برای شما بد نبوده؟